اخبار معاونت - آرشیو

برگزاری کلاس های درسی بصورت مجازی طبق دستورالعمل ستاد آگاه سازی، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

برگزاری کلاس های درسی بصورت مجازی طبق دستورالعمل ستاد آگاه سازی، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

بنابر شیوع ویروس کرونا و مطابق با دستورالعمل ستاد آگاه سازی، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از تاریخ ۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برگزاری کلیه کلاس های درس در کلیه واحدهای استان هرمزگان به صورت مجازی آغاز گردیده و همچنان برقرار است.

ادامه مطلب