آغاز به کار بررسی و تخصیص کداخلاق به طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی واحد بندرعباس

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۹:۰۳ کد : ۱۸۳۲ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۱۱۱
آغاز به کار بررسی و تخصیص کداخلاق به طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی واحد بندرعباس

احتراما؛ با عنایت به تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش زیست پزشکی در واحد بندرعباس، به‌منظور دستیابی به اهداف و ارزش‌های والای اخلاقی و حفظ شأن و کرامت انسانی در انجام پژوهش‌های پزشکی و تاکید بر رعایت جنبه‌های شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌های علوم پزشکی همچنین حفاظت از آزمودنی های حیوانی، به استحضار می رساند جهت بررسی و تخصیص کداخلاق به طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی، موارد زیر را آماده و به آدرس hormozganooloompezeshki@yahoo.com ایمیل فرمائید. ضمنا، فرم های مورد نیاز به پیوست و نیز در آدرس http://medical.iauba.ac.ir  بخش آئین نامه ها و فرم ها، قابل دسترسی است. لازم به ذکر است کد اخلاق برای طرح ها و پایان نامه های انجام شده و یا در حال اجرا و نیز مقالات به هیچ عنوان صادر نمی شود.

 1. یک نسخه از پروپوزال یا طرح تحقیقاتی کامل دارای بخش ملاحظات اخلاقی (Word)
 2. مورد شماره یک بدون اسم و مشخصات مجری، دانشجو، اساتید راهنما و مشاور (Word +PDF)
 3. صورتجلسه تصویب طرح پژوهشی
 4. فرم تکمیل شده درخواست کد اخلاق (فرم پیوست)
 5. فرم امضا شده تعارض منافع همکاران و مجری طرح (فرم پیوست)
 6. رضایتنامه آگاهانه(درصورت دارابودن از قبل ضمیمه شود درغیراینصورت فرم پیوست تکمیل، امضا و ارسال گردد) 
 7. گواهی گذراندن دوره تکنیک خاص مرتبط با طرح یا پایان نامه  (در صورت لزوم)
 8. فرم پرسش‌نامه یا چک لیست جمع‌آوری اطلاعات آزمودنی‌ها (ضمیمه گردد)
 9. تکمیل چک لیست پیوست شده کار با حیوانات در صورت لزوم (فرم پیوست)
 10. بروشور دارو جهت مطالعات انسانی (کارآزمایی بالینی) (اسکن)
 11. چک لیست نهایی مدارک که به تائید استاد راهنما یا کارشناس پژوهش رسیده باشد (فرم پیوست)


نظر شما :