ششمین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

تشکیل ششمین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در ۱-۹۹-۹۸
۰۲ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۰ کد : ۱۴۹۶ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۱۷۰
تشکیل ششمین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

ششمین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاه با هدف بهره مندی از نقطه نظرات و تجربیات دانشجویان در جهت کیفیت آموزش با حضور ریاست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول کمیته مشورتی، مدیرگروه و نمایندگان دانشجویی در دفتر EDO در تاریخ 19/8/98 برگزار گردید. در این جلسه نمایندگان دانشجویی ضمن بیان مشکلات مرتبط با دروس تئوری، مشکلات فضای آموزشی و رفاهی همچنین به بیان ایده های خود پرداختند. در این جلسه پیشنهاد برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی نیز ارائه شد. در پایان نیز در مورد انتخابات دوره جدید کمیته مشورتی به اعضا اطلاع رسانی شد و مقرر گردید با اعلام فراخوان جدید از طریق فضای مجازی و نصب اطلاعیه در ساختمان پزشکی نسبت به انتخاب اعضا دانشجویی اقدام گردد.