راه اندازی کمیته های EDO

۰۲ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۷ کد : ۱۳۹۶ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۱۴

به همت رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، خانم دکتر بیرامی، کمیته های زیر مجموعه این مرکز شامل کمیته های توانمندسازی اساتید، ارزشیابی، کمیته مشورتی دانشجویی، پژوهش در آموزش، استعداد درخشان، برنامه ریزی درسی تشکیل گردید.

این مرکز یکی از مدیریت های وابسته به معاونت پزشکی دانشگاه است و بعنوان بازوی اجرایی و مرکز تفکر برای اخذ تصمیمات در زمینه برنامه های آموزشی دانشگاه انجام وظیفه می کند.


نظر شما :